Yeniden Değerleme Oranı 2014 Yılı için % 10,11 olarak açıklanmıştır.

2015 Yılında Ücretlilere uygulanan Damga Vergisi oranı binde 7,59 dur.

2015 Yılında Uygulancak Demirbaş ve Fatura Haddi 880 TL olarak belirlenmiştir.

2015 Yılında Uygulanacak Had ve Miktarlar açıklanmıştır.Detaylara Sirküler kısmından erişebilirsiniz..

2015 Yılı Asgari Ücret ve Gelir Vergisi Basamakları açıklanmıştır. Detaylara Sirküler kısmından erişebilirsiniz..

           
          
                   
2016 All rights reserved by Akademik Denetim ve YMM A.Ş.